We hebben ons tot doel gesteld om met de uitgaven van Native America zo breed mogelijk informatie te bieden over het oorspronkelijke Noord Amerika. Nadruk ligt op de oorspronkelijke bewoners van het continent, De Indianen. We gaan uitgebreid in op allerlei aspecten van de Indiaanse culturen, het land en de geschiedenis. Maar ook meer actuele ontwikkelingen komen aan bod. We willen dit doen op basis van gedegen kennis en onderzoek, maar tegelijkertijd op artistieke wijze in woord en beeld presenteren.

Ieder jaar verschijnen minimaal twee reguliere uitgaven vol met gevarieerde artikelen. Daarnaast publiceren we ook meer specifieke boeken.

Het is tevens de bedoeling om met Indiaanse kunstenaars in Canada en Amerika samen te gaan werken. Middels giften aan Native America hopen wij deze kunstenaars te ondersteunen door hun kunstwerken en op traditionele wijze vervaardigde gebruiksvoorwerpen aan te kopen en deze vervolgens weer te verkopen. Verkregen opbrengsten zullen vervolgens weer gebruikt worden voor nieuwe aankopen. Op deze wijze hopen we Indiaanse tradities te helpen voort te laten bestaan, kunstenaars te ondersteunen en tevens mooie, redelijk geprijste, authentieke Indiaanse kunst en kunstnijverheid te kunnen aanbieden. Ontwikkelingen op dit terrein zullen op deze site worden vermeld.

Meer weten? Mail ons:

info@nativeamerica.nl